SZOMOLYA

Guczi István polgármester blogja

Kérdések, észrevételek a polgármester blogjával kapcsolatban     Cím:  Gondolataimba elmélyedve
     2011-01-03 01:32:46     
Mindig nehéz választ adni önmagunknak is, arra a kérdésre, hogy milyen következő évünk lesz.Még talán jóslatokba sem bocsájtkozhatunk. Ebben a kérdésben mindenki másra teszi le a voksát. De a legfőbb kíváncsiság a karrier, illetve az anyagiak körül forog. Az biztos, hogy a múltból tanulva a jövőnket a jelenben alakítjuk. Legfőbb dolgunk, hogy az elmúlt év nehézségeit elemezzük és megértsük, abból tanuljunk, és akkor a siker az újesztendőben biztosan nem marad el.

Az új évbe költöztetem a lelkem, együtt kívánom átélni a változást, vagy a tervezett változtatást. A fogadalmam, a terveim, segítenek abban, hogy örüljek az életnek, a jövőnek. A változtatni akarás, felkínálja mindanyiunknak , hogy mit tehetünk önmagunk és szeretteinkért, lakosaink életminőségének jobbítása érdekében. Az elkötelezett hit vallásunk, a szeretet, az egymásra figyelés, a segítőkészség, a felelősségvállalás, az örülni tudás, a megköszönni tudás és a megbocsátás melyektől megújulhat az életünk, javulhat az ítélőképességünk. Az embereknek terveik vannak, a tervekhez lelkünknek is kell lenni, hiszen mindenki azt kapja, amire lelke kész.

Legyünk készek arra, hogy merjük hinni, és bízni abban, hogy 2011-ben is küldetésünk van. Merjük vállalni önmagunkat,erkölcsünket.
     Cím:  Amikor az inga vissza üt !
     2010-09-18 22:13:55     
Falu gyűlés vagy közmeghallgatás.Egy polgármesteri beszámoló után rendkívül fontos, hogy a részt vevő lakosság értékeljen, kritizáljon, vagy elismerjen.Így történt ez 2010 szeptember 17.-én is.A szinte mindenre kiterjedő beszámolóm utolsó fejezeteként a közbiztonságot jellemeztem.Az elharapózott szabálysértések bizonyítására kértem a lakosságot, hogy mindenki aki az esetet látta menjen el tanúskodni.Elmondtam, hogy létezik tanú védelem, tehát éljenek ezzel a lehetőséggel, hiszen egy egy eredményes szabálysértési eljárás lefolytatásával vissza szoríthatók lennének a mindenkit irritáló cselekmények.Véleménynyilvánításra, illetve hozzászólásra jelentkezett egy képviselő jelölt.Bár ne tette volna, hiszen a mondandója kezdetén azonnal az Alkotmányos Rendnek a megsértésére uszított.Kijelentette, hogy nem szabad elmenni tanúskodni mert annak egyéb veszélyei is vannak.Saját példáját említve „ tanúként idézték és gyanúsított lett egy ügyben „ ! Ez az eset az amikor a fagyi visszanyal !!!Gyanúsított ??? Képviselő jelölt !! Talán nem is lenne gond. De az erkölcs az a fránya etika, talán az nem hagyja ilyenkor nyugodni a lelkeket.Erkölcsi Zsarolhatóság ? Ki részéről ? Nem kérdés, nem is lehet, mert mindenki tudja, hogy az elmúlt évek során ki, vagy kik azok akik sérelmére egyéb minősítésű eljárások folytak, illetve folynak.Tehát én úgy gondolom, hogy akik nem ismerik az alapvető jogokat, és nem tudják betartani a tőlük elvárható egymás mellett élési szabályokat, és valóban vaj van a fülük mögött, azok ne is próbálkozzanak többet, és jobban tudni mindent mindenkinél, mert amint látjuk, az saját maga alatt vágja ki a fát. És aki a korpába esik azt …….A véleményemet nyugodtan írom le mert engem nem veszélyeztet semmivel, hiszen jelenleg nincs más „”” fegyvere „”” csak a támadás, és a lejáratás egyetlen eszköze, amire csak elvétve talál társakat.Az én véleményem továbbra is fenntartom:Nem fordulok szembe az Alkotmányos renddel! Törvény tisztelő és követőként élek !És ha szükség van rá a köznyugalom érdekében mindenkor tanúskodom!!
     Cím:  Tisztelt választó Polgárok !!
     2010-09-18 21:15:16     
Jelenlegi, és mint az önök által megválasztott Polgármesterként, úgy gondolom, hogy különösebben nem kell bemutatkoznom, hiszen önök között élek, önökkel tudom megosztani gondjaimat, bánatomat, örömömet.
Együtt éljük át a sikertelenséget, de együtt örülhetünk a sikernek is.
Meggyőződésem, hogy nem kell bemutatkoznom kistérségünk vezető politikusai, polgármesterei, jegyzői és szomszédos településeink lakosai előtt sem.
Munkám elismeréseként a jelenlegi kormányzópárt nem indított velem szemben polgármester jelöltet, illetve nem támogatott senkit a tagságából.
Ellenben, Tállai András választó kerületünk Országgyűlési képviselője, és egyben az Önkormányzatokért felelős Államtitkár úr ajánlásával és támogatásával indulhatok a 2010-es Önkormányzati választáson. Ez egy új erőt, és reményteljes hátteret biztosít községünk jövőjére vonatkozóan.
Az elmúlt nyolc év során önöknek is volt alkalmuk megismerni elhivatottságomat, lokálpatriotizmusomat, tenni akarásomat, és mindezt mindnyájunkért, és a településünkért.
Különösen az elmúlt négy év volt az, amikor az önök bizalmával, és kilenc kiváló képviselő társammal elkezdhettem azt a munkámat, melyet a 2006-os választási kampányomban ígértem, illetve ígértünk.
Új szemléletre és bátor intézkedésekre volt szükség ahhoz, hogy elsirassuk azt a bizonyos „ múlt állapotát,” és utat nyissunk egy olyan folyamatnak amellyel lakosaink komfort érzetét növeljük, hogy szerethetőbbé, és élhetőbbé váljon kis községünk. Most már láthatjuk, hogy szilárd törekvésünk nem volt hiába való.
Úgy érzem, hogy egy fáradhatatlan, kitartó, sok esetben embert próbáló munkámmal, képviselő társaim támogatásával, biztos családi háttérrel, valamint az önök által adott jó tanácsokkal, segítséggel, és bíztatással kezdődhetett meg az a dinamikus fejlődés, mely az elmúlt négy évet jellemezte.
Nem fogadtuk el a széthúzás politikáját. Felismertük, hogy csak összefogással, összetartással, és kivitelezhető ötletekkel tudjuk elképzelt, vagy megálmodott, a falu lakosainak az igényeit is kielégítő terveinket megvalósítani.
Ha továbbra is maradok az önök bizalmával, mint polgármester, és ha továbbra is maradnak a falunkért oly lelkesen tenni akaró volt képviselők, mint jelenlegi jelöltek, ígérem, hogy megteszünk mindent annak érdekében, hogy ez a fajta gyakorlat továbbra is megmaradjon.

Azért döntöttem úgy, hogy indulok, és újból megmérettetem magam a 2010-es Önkormányzati választáson, mert jobban motiválnak még az előttem álló feladatok, mint amennyire elégedett vagyok azokkal az eredményekkel, amiket elértünk. Nem ülhetünk hátradőlve a székünkben, és nem lóbálhatjuk a lábunkat, mert ennek a községnek van múltja, van jelene, és kell, hogy legyen jövője is. Ezért a biztos jövőért keményen meg kell dolgozni.

Magam részéről úgy gondolom, hogy ez a motiváció egy természetes folyamat, hiszen előttünk áll a, két, két és féléves megfeszített munkával elért, illetve beért eredmények kivitelezése, elszámolása.
Jelenleg közel 130 millió forint az a pénzösszeg melyet csak felelősen, szakmai hozzáértéssel, tapasztalattal, és óriási kapcsolat rendszerrel lehet a településünk javára fordítani, hiszen Szomolya község történelmében még ilyen magas pályázati pénzösszeggel soha nem rendelkezett.
Megjegyzem egyetlen felkészületlenség, és rutintalanság miatt bekövetkezett hiba, akár az Önkormányzat csődjét is jelentheti.
Ezért van szükség egy józan, kiegyensúlyozott gondolkodásra, és cselekvésre.
Ugyan ilyen megfontolt cselekvésre, és felelős döntésekre volt akkor is szükség, amikor egy fontossági sorrendet felállítva, felújítottuk a belterületi útjainkat közel 75 millió forintért. Jelenleg belterületi útjaink 90 %-a jobb minőségű, mint az országos közutak átlaga. Vagy döntöttünk akár a ravatalozó felújításában, egy faluház megépítésében, vagy új piac csarnok létrehozásában. De sorolhatnám a teljesség igénye nélkül több sikeres beruházást, vagy éppen 14-15 fő részére az állandó foglalkoztatás biztosítását. Gondolom, hogy sok lakosunkban felmerül a kérdés, hogyan tudtunk évente közel 30 millió forintot önerőből fejlesztésekre költeni. Hol voltak ezek a pénzek az elmúlt ciklusok során? A válaszom egyszerű: A siker a részletekben rejtőzik!

Úgy érzem, hogy a Polgármesterséghez szükséges önbizalmam azáltal növekedhetett, hogy érezhettem az önök támogatását, biztatását. Formálódott, csiszolódott a felelősségérzetem, szervezőképességem, kapcsolatkezelő, és kapcsolatteremtő tulajdonságom. Mindig szem előtt tartottam lakosaink érdekeit, szociális helyzetét.
Fogékonyabb lettem a döntéshozatalokkal kapcsolatos végrehajtásokra.
Ezek a dolgok azok melyek kiegészítik a közigazgatási jártasságot, törvényességre, és emberbaráti tiszteletre tanítanak.
Az elkövetkező ciklus során amennyiben megválasztanak, ezekkel a tapasztalatokkal, és tulajdonságokkal kívánom tovább szolgálni a választó polgáraink, és lakosaink akaratát.
Az elkövetkező négy éves ciklusra, a tényleges gazdálkodási és működési adatok ismerete nélkül, előre ígérgetni felelőtlenség, az a választó polgárok félrevezetése, és hazugság volna.
Éppen ezért személyeskedés nélkül, de óva intek minden polgármester, és képviselő jelöltet, hogy maradjanak a realitások talaján.
Nagyon sajnáljuk, a még működő képviselő testülettel, és a jegyző úrral együtt, de ide sorolhatnám a hivatali dolgozókat is, hogy az új jelöltjeink semmiféle információkéréssel, vagy ötleteikkel, soha nem kerestek fel bennünket. A közigazgatást és a polgármesterséget nem lehet internetről megtanulni. Hol voltak az elmúlt években, hiszen a képviselő testületi ülések nyilvánosak.
Tehettek, és tanulhattak volna önmagukért, falunkért. Akkor nem lenne olyan abszurd ötlet, mint a termálfürdő és termálvizes falu fűtés megépítése, vagy kisvasút Szomolya, Bogács között! Rájöttek volna, hogy már épül a fiatalokat is kiszolgáló Integrált Közösségi Színhely, tehát nem lesz szükség másik diszkóra. A jelenleg nyertes pályázatainkat, és a következő négy év koncepcióját társadalmi megbízatással ellátni!? Ez szintén blabla, nonszensz. Felelőséggel elvégzett, becsületes munkáért bér jár, kifizetetlen munkáért ne várj felelősséget, és garanciát. Az így megtakarított bér többszörösét veszítheti el az Önkormányzat, a felkészületlenség, a közigazgatási jártasság, az elhivatottság hiánya, és a társadalmi kapcsolatok elvesztése miatt. Szerintem, már az eleve kivitelezhetetlen ötleteket kocsmai kampánnyal, és flakonos borok hatásával megerősítve, és azokat egyes személyekkel elhitetni nem túl elegáns. Ezek alapján vállalva a rám kimért, és várható kritikát, kijelenthetem, hogy tájékozatlanságukkal együtt, rohanni kívánnak a hatalomvágy irányába.
És közben átélik azt az élményt, mint amikor a vakok tapogatóznak a sötétben. Elnézést ezzel nem akartam senkit megbántani, de úgy gondolom, hogy a hasonlatom magyarázatra sem szorul.
Ennek ellenére nem mondom, hogy nincs pótolhatatlan ember. Minden ember pótolható csak nem mindegy, hogy mikor, és milyen körülmények között van szükség személy cserékre.

Visszatérve a pénzügyi, és a várható országos gazdasági helyzetünk jövőbeni alakulására, felelősen tervezni, csak megfelelő óvatossággal, és körültekintéssel lehet.
Mindezeket figyelembe véve, legfontosabbnak tartjuk, hogy a már nyertes pályázatainkat a lehető legkedvezőbb közbeszerzési eljárásokkal, és legjobb szakmai tudásunkkal, a törvényes előírásoknak megfelelően megvalósíthassuk.
--Ide értve a Főtér és a polgármesteri hivatal felújításának befejezését, melyre 26 millió Ft. áll rendelkezésre.
--Az iskola napelemes áramellátást szolgáló berendezés elszámolását, üzembe helyezését, melynek az értéke 10.6 millió Ft.
--A régi iparcikkbolt és kocsma teljes felújítását, mely felújítása után közfunkciót szolgál, erre 56 millió Ft- nyertünk.
--A Gárdonyi út végén lévő kőhodály bemutató térré, hangverseny teremmé, és turisztikai fogadóhellyé történő beruházás megvalósítását, melyre összesen 42 millió Ft áll rendelkezésre, mint nyertes pályázat.
--Pályáztunk továbbá a 1 község 1 Megawatt teljesítményű villamos erőműre, melynek kiszolgáló gépjei megrendelésre kerültek 10 millió Ft. Értékben.
--Tervezzük, és be is fejezzük a még felújítatlan utak mielőbbi aszfaltozását, betonozását.
--Nagyon fontosnak tartjuk, és már az utóbbi hónapokban elkezdtük a csapadék víz elvezető árkok és átereszek felújítását és kiépítését.
--Ehhez kapcsolódik a falun kívüli úgynevezett Övárkok megépítése is.
--A mindenkori pénzügyi helyzetünknek megfelelően szeretnénk több utcában felújítani a gyalogos járdákat.
--Tervezni szeretnénk a Kaptárkövekhez vezető, portalanított út megépítését.
--Be fogjuk fejezni 2011 tavaszán, a már félig kész bormúzeumunkat.
--A lehető legszorosabb együtt működést tartjuk szem előtt a Római Katolikus Egyházzal, és minden hit közösséggel.
Ebbe szorosan beletartozik az egyházi ingatlanok karbantartása, temető és környékének fejlesztése.
--Terveink között szerepel az elhagyott pinceházak újrahasznosítása.
--Tovább kívánom folytatni, illetve már elkezdtem a természetbeni segítségnyújtásként tűzifa biztosítását az egyedülállóknak, magatehetetlen betegeknek, és az arra rászorulóknak, illetve kisnyugdíjasainknak.
--Még ez év októberében kb. 110 rászoruló családnak tudunk élelmiszer csomagot biztosítani. Ez év tavaszán partnerséget vállaltunk a Katolikus Karitasz MVH által koordinált Európai Uniós Élelmiszersegély Szervezettel.
Valószínű, hogy az elkövetkező években két-két alkalommal lesz erre lehetőség.
--És természetesen részt fogunk venni minden olyan pályázati lehetőségekben, melyek a községünk javát szolgálják.

Az itt felsorolt terveim, és az elkövetkező négy év során születendő ötleteim megvalósításához, kérem a régi de újonnan megválasztott képviselő testület támogatását, tisztelt választó polgáraink szavazatát.Bízva támogatásukban, tisztelettel: Guczi István
Polgármester és jelölt     Cím:  Születésnapi gondolataim.
     2010-08-29 16:28:52     
55 éves lettem a mai napon.

Ezt a pár soros idézetet egy barátomtól kaptam.
.

Hogy mögötted az évek száma
hány örömmel eltelt napból áll,
szomorú perceket fakulni látod,
sok boldog pillanat órákból áll.
Előre tekintesz, bár szíved a múltban,
visszahúz az egyszerű, tiszta világ,
merre vezethet a jövő rögös útja
a kérdés néma válaszodra vár.

Sokan már előre rettegnek, mi lesz, ha elérik ezt a kort.
Megcáfolom, nincs rettegés, nincs tovább titok. Minden megy tovább az élet útján.
Csodás változás nincs legfeljebb a korosodás érzése. Tapasztaltabbak leszünk, az elveszített energiákat újabb energiák váltják fel és kerülnek felszínre, melyek a további évek tartalékai és biztosítékai.
Egy ötvenöt éves férfi, fizikálisan és szellemileg is ereje teljében van. Ezt az erőt és sokszor bölcs tapasztalatot érleli az idő, amit szüleinktől, és az élettől kaptunk, és gyermekeinknek adjuk tovább.

Szerintem 55 felett is van élet !

Azt javaslom, soha ne kockáztassuk szavahihetőségünket,.
A legfontosabb, hogy ne akarjunk másnak látszani, mint amilyenek vagyunk.
Éljünk a további lehetőséggel, éljünk az élettel.

     Cím:  Köszönöm a kedves lakosaink bizalmát.
     2010-08-29 15:14:32     
Holnap délután, vagyis augusztus 30.-án 16 órakor, a polgármester jelöléshez szükséges 40 db. ajánlószelvény többszörösével leszek polgármester jelölt a képviselő társaimmal együtt a helyi választási irodánál. Ezzel Szomolyán elsőként adom le a megfelelő számú ajánlást. A most még regnáló képviselő társaimnak is hasonlóan eredményes volt az ajánló szelvények gyűjtése. A kellő mennyiség többszörösét gyűjtötték és adják le ők is a polgármesteri hivatalban. Velük volt eddig is eredményes a munkám, és ezután is szeretném képviselőként mellettem látni, akár Polgármesterként, akár képviselőként kerülök a testületbe, Kovács Imre / meszes/, Fülöp István, Farkas László, Kovács Imre / busu /, Dr. Molnár István, és Harázi Péter képviselő társaimat. Örülünk, hogy ilyen gyorsan sikerült mindnyájunknak megszerezni a kellő számú ajánlást és köszönjük mindazoknak a támogatását, akik továbbra is bizalommal fordulnak felém, illetve felénk. Az elmúlt napokban nagyon sokan segítettek abban, hogy hivatalosan is jelöltté válhassak, válhassunk, és bíznak abban, hogy sikeresen szerepeljek illetve szerepeljünk az október 3-i választáson.

Természetesen vannak új jelöltek is, hiszen így van ez rendjén a demokráciában.
Én úgy gondolom beszélhetek mindenki nevében,éppen ezért sikeres szereplést kívánunk minden jelöltnek.
     Cím:  Itt várnak minket !!!
     2010-08-23 13:30:42     
Ezt a gyönyörű levelet kaptam az ünnepek alatt. Tartalma a falunk szeretetéről szól.
És természetesen az elismerésről, melyet a testületünk nevében is köszönök. Úgy érzem, hogy ez a levél is azt bizonyitja, hogy a lakosaink felhatalmazásával éltünk, és nem vissza éltünk!!!


Itt várnak minket!
E szavakkal kiáltott fel egyik meteoros túratársam, aki elsőnek ért ki az erdőből, e tavasz végi napon, a Bogács felől Szomolyára érkező piros jelzésű turistaútvonalon.
Amikor mindannyian beértünk, egyik pillanatról másikra előbukkanó Dózsa György utca erdő felőli végébe, egy gondozott kis pihenőt találtunk. Itt, a frissen nyírott parkban, nemcsak padokat és asztalt találtunk, hanem egy flakonban üdevirág pompázó színeivel csábítgatott arra, hogy itt megpihenjünk, ahol vezetékes ivóvízzel is olthattuk szomjunkat.
Tapasztalhattuk, hogy az önkormányzat gondoskodása mellett, vannak olyanok is, akik önzetlenül szépítgetik környezetüket, hogy az ide látogató idegeneknek jó véleményük legyen falujukról, mint például a pihenőhely mellett lakó Szabóné—Gizike, aki éppen ott munkálkodott falujáért.
Pihenőnk után tovább haladtunk a falu belsejébe, ahol vártak ránk a kellemes meglepetések, melyek során túratársaim, számomra kellemes megjegyzéseit hallhattam:
—Szép ez a falu!
Nem kis büszkeséggel hallgattam szülőfalumat, magasztaló szavaikat, melyek után igyekeztem minél többet bemutatni belőle. Hiszen az utóbbi évek során sok mindennel gyarapodott.
Hiszen megszépült a ravatalozó, új aszfaltburkolatot kaptak az utcák, az országosan is híres kaptárköveinkhez tanösvény, a falu központjában pedig piac épült. Sorolhatnám tovább azokat, amelyek most vannak folyamatban: az iskola fűtésének napkollektoros fűtése, kilátótorony a Nagyvölgy tetőre, tájház, bormúzeum, új faluközpont, az elnyert kőkultúra pályázat megvalósítása, térburkolat a központban, és amiről én nem is tudok.
Mindez az bizonyítja, hogy a falu jelenlegi vezetése, Guczi István Polgármester úr, és a Képviselő Testület messzemenően jól végzi feladatát. Remélhetőleg, ismét megnyerik a lakók bizalmát, amikor eljön ennek ideje.
Természetesen mindig vannak olyanok, akiknek más a véleményük. Azonban a falu gyarapodása mindenképpen amellett szól, hogy lakóinak továbbiakban is a jelenlegi vezetésbe kell helyezniük bizalmukat.
Már az, dicséretes, hogy van bátorságuk kezdeményezni olyan dolgokat is, melyeknek megvalósítása nagy nehézségekbe ütközhet, vagy bizonytalan. Csak az olyan álmainknak van esélye megvalósulni, amelyekhez van bátorságunk hozzáfogni. Hol tartana ma a technikai fejlődés, ha elődeink minden esetben ezt mondták volna: —Ezzel nem érdemes foglalkozni, mert úgysem lesz belőle semmi!
Az kétségtelen, hogy nagy szükségük van bátorságra. Ha csak az egri útra gondolunk is, amelynek megépülését már a háború utáni vezetésnek szorgalmaznia kellett volna. Akkor, amikor az Eger városával ugyancsak szomszédos falvaknak, azokban az időkben, volt bátorságuk, és ezért ma már útjuk van. Jól tudom, hogy ennek megvalósulása nagyban függ az Eger városát keletre elkerülő M 25 útnak megépülésétől. Nagyon sokat jelente ez a falunak, mintahogyan a barlanglakások alkalmassá tétele a turizmus számára.
Addig se hagyjuk azt, hogy őseink által évszázadokon keresztül használt 7 kilométeres útnak nyomvonala, olyan átjárhatatlan legyen, mint 15 évvel ezelőtt, amikor öcsémmel tíz napon keresztül bozótot vágtunk azért, hogy gyalogosan át lehessen menni Egerből—Szomolyára.
Ha mellém áll valaki, most is hajlandó vagyok az őseink földútjának gondozására. Hiszen a régi időkben is kézzel gondozgattuk falunk földútjait.
Falu vezetése mellett, dicséret illeti a hagyományőrzőket, és mindazokat a lelkes embereket, akik önzetlenül vállalnak mindent falujuk hírnevének öregbítéséért. Építenek, szépítenek, mindenfelé fellépnek, hogy szebb és ismertebb legyen.
Sajnos, ma még vannak olyanok, akik nemcsak nem tesznek semmit, hanem még mások munkáját is megrongálják. Reméljük, eljön az idő, amikor a törvényhozók olyan törvényeket alkotnak, amelyeknek alkalmazásával ráérős emberek számára nem lesz vonzó a bűnözés és károkozás, a falut szépítők, építők munkájának tönkretétele.
Talán többet tehetnének némely olyan emberek is, akiknek jelentősebb ingatlanaik vannak a falu közigazgatási területén. Hiszen nemcsak az egyéni vagyon gyarapodása fontos, hanem a falunak gyarapodása is. Ha a falu elértéktelenedik, az ő egyéni vagyonuk sem sokat ér. Bibliában is van erre utalás, amikor házépítési helynek sziklát ajánl, mocsár helyett.
Ha összefogás van, akkor minden cél elérhető! Márpedig össze kell fogni, hogy még szebb, még vonzóbb legyen e falu, miután nemcsak az erdőn keresztül érkező turisták mondják; „szép ez a falu”, hanem a közúton érkezők is. Talán egyszer még az Eger felől érkezők is.
További sikereket kívánok a falu Polgármesterének, testületének ,és lakóinak.
Tisztelettel: Somogyi Dénes.
2010. augusztus. 19.
e írja be a szöveget!
     Cím:  Valóság és kikapcsolódás
     2010-08-05 15:24:55     
Szabó Magda


TERÍTSD ARCOMRA ÁLMODAT

Ó álmodó, micsoda álmokat
szoríthatsz fáradt szemhéjad alatt,
míg a nappalok szörnyű szőttesét
meg nem nyugvó agyad úgy fejti szét,
hogy mégis, újra, szebben összeáll,
rívó élet és mosolygó halál
a képen összebékél, elpihen,
s magára lel a sértett értelem.
A múltra hág az új fényben derengő
puhaszájú és érzékeny jövendő,
s nyomában ott léptet félénk lovon
a rózsástalpú, szelíd hajadon,
a hajnali reménység, szép húga;
az ég meggyűrődik, alázuhan,
a szél csücskeit összehúzza,
meg is köti, botjára szúrja,
elindul vele vándorútra,
s a föld ott marad egymaga,
se teteje, sem ablaka,
s akkor kinyitja viola
szemét a bársony szerelem,
s ott lebeg súlyos mosolya
a föld felett, mint kupola.
Ó, álmodó, nincs hit szivemben,
nincs isten, aki óvna engem,
anyámnál is öregebb lettem,
s a halál egyre közelebb, —
terítsd arcomra álmodat majd,
mint egy szemfödelet!

     Cím:  Napkollektor és napelem Szomolyán.
     2010-08-05 07:03:38     
Megnyert pályázat után gyors kivitelezés.

Egy újabb lehetőséget kihasználva fejlődhetett, és gazdagodhatott községünk.

A Leader pályázaton elnyertünk 10,4 millió ft-ból megépült az Általános iskolánk tetején egy napkollektoros villamos energiát előállító modern berendezés.

A pályázó a Szomolyáért Alapítvány volt, mivel Önkormányzat ebben a kiírt pályázatban nem vehetett rész.
Az Alapítványt az MVH száz százalékban támogatta.
Köszönet illeti az Alapítvány kuratóriumának, valamint a Jegyző úrnak a munkáját, mivel mindent megtettek azért, hogy ez a pályázat nyertes legyen.
Az előzetes számítások szerint ez a berendezés éves viszonylatban hozzávetőlegesen 400.000-Ft. Megtakarítást jelent, természetesen villanyszámlában.

Szomolya Község Önkormányzata eddig is, és ezután is megtesz mindent annak érdekében, hogy az intézményeinek működtetését minél kevesebb ráfordítással tudja üzemeltetni.     Cím:  Megszépül a Főterünk.
     2010-08-05 07:01:02     


Bő másfél éves pályázati előkészítés, és sorozatos hiánypótlások után végre elkezdődhetett a Közösségi ház előtti tér, az Emlékmű és a mögötte lévő parkoló teljes felújítása.
A pályázat tartalmazza továbbá a Polgármesteri hivatal épületének a felújítását is.

A munka elkezdődött melynek során térkő burkolatot kap minden közterület mely, növeli
Komfort érzetünket.
Persze ezzel együtt járhatóbb és szebb is lesz a főterünk.
Reméljük a szépség, nem vonzza még jobban találkozóhelyként a fiatalokat.
Ugyan már tehetjük fel a kérdés, miért nem lehet a tér találkozóhely.
Lehet, persze lehet, csak azzal ne rontsuk a község imázsát.
Lehetőleg ne italozzanak és szemeteljenek azok, akiknek ez nap, mint nap szokásává vált.

Én most is ragaszkodom ahhoz az elvemhez, hogy egy Hősi Emlékmű kőkerítése nem pihenőhely.
Az a tisztelet, a kegyelet helye, tehát azon csókolózni, ugrálni, körbe-körbe szaladgálni
sértő mindenre, és mindenkire tekintettel.
Mondják többen – nem szabad megengedni!!-, válaszom: igen,de ide egy igazi szemlélet váltásra volna szükség. Nem nekünk akik a szépre vágynak.
Nekik, vagyis azoknak, akiknek ez nap, mint nap szokásává válik.
Tehetetlenség részemről, részünkről, mert szólni nem lehet, ha szólunk akkor levakarhatatlanul …. –vá válunk.
Nevelés? Hogyan, miként?
Ifjúsági ház megoldaná a kérdést? Kételkedem, mert volt!!! De nem volt olyan személy, aki vállalta volna annak működtetését, mert az általában csendes összejöveteleket mindig megzavarta a „ vihar „ mely nem ismert a rongáláson és a kötekedésen kívül mást.

Mi a megoldás? Szerintem egy jó közösség, mely formálni, alakítani tudná a jövőt, a teret, és az embereket.
A jó közösség alkalmas a befogadásra és a kiközösítésre is.
Tehát a megoldást ebben látom, és ezt semmiféle szitás nélkül teszem.
Talán a formálandók között is található szép számmal az, aki velem együtt gondolkodik.

Tegyünk egy próbát lakos társaim !!!!!

     Cím:  Mindenkinek lehet más véleménye !!!
     2010-08-04 09:08:21     
Igen, elgondolkodtató egyes emberek véleménye, abban az esetben is amikor saját településükről legyen szó.

Nem kívánok konfliktust gerjeszteni egyetlen lakosunkkal szemben sem, sőt tiszteletben tartom a véleményét.
Ugyanakkor én is szeretném ha a többség által vitatott helyzetet mely a skanzenben megépített barlanglakások rendeltetését illeti egységesek lennénk.

Igen gondolok itt arra, hogy nem elég örülni annak, hogy helyet kapott Szomolya egy ilyen bemutató térben, mely már maga is vitatott, mert az igazgató úr leírta, hogy nem kötődik szinte semmivel Szomolyához.

Tehát akkor az a véleményem, hogy mégis csak a barlanglakások rendeltetése és funkciója változott meg a dél bükk vidéken, vagy tévedek.

Igenis a Szomolyai lakos azt akarja, hogyha barlanglakásról van szó akkor az legyen hüen bemutatva, nem eltérve a funkciójától, tehát ne legyen WC !!!

Reméljük, hogy ezt a látogatók másképp értékelik még akkor is ha a lakosain közül egy két embernek erről más jut az eszébe.
     Cím:  Somogyi Dénes levele a Skanzen Igazgatójához, még július hónap elején
     2010-08-04 08:54:38     
----- Forwarded message ----------
From: Somogyi Dénes
Date: 2010/7/7
Subject: köszönet
To: cseri@sznm.hu


* Igen Tisztelt Főigazgató Úr!

Köszönetemet szeretném Önnek és munkatársainak kifejezni, amiért a szomolyai barlang lakást olyan szépen kivitelezték, amely minden bizonnyal nagyon sok munkájukba került.
Egyetlen észrevételem lenne csupán, amely szerény véleményem szerint, egy picikét csorbít az egyébként szép munkán. Ez pedig a mosdó helység oda építése.
Mások véleményét is meghallgatva, azt kellett tapasztalnom, hogy sajnos ez nemcsak az én véleményem.
Remélhetőleg a jövőben ez a kis probléma is megoldódik. Talán máshová építik.
Ha ez megtörténne, akkor ez a barlang lakás sokkal jobban hasonlíthatna az eredetihez, amely Önöknek minden esetben a legfőbb célkitűzésük.
Jó egészséget és további jó munkát kivánok Önnek és a Skanzen minden dolgozójának.
Üdvözlettel: Somogyi Dénes. Szomolya község díszpolgára.
     Cím:  Főigazgató Úr válasza a felvetésemre.
     2010-07-07 15:38:10     

Tisztelt Polgármester Úr!

Levelén őszintén megdöbbentünk, Ez a terv 3 éve ismeretes, Zsuzsika is mondhatta, én is jeleztem a vetítéskor. Egyébként nincs az épületen egyetlen jelzés sem, ami a világ számára jelezné, hogy ezen épület mintaadója honnan származhatott. A leírásokban sincs említve az Ön faluja.
Most részletesebben nem tudok válaszolni, s nem tudom a munkatársak véleményét sem kikérni, hiszen mindenki szabadságon van, a jól megérdemelt szabadságán, amit a nagysikerű ünnepség után kiadtam. Addig is kérem türelmét. Szívesen állok, állunk az Önök rendelkezésére, hogy megvitassuk az Önök rendkívül furcsa kérését
Ez nem egy skanzenes módon áttelepített szomolyai épület. Ez egy elképzelt épület, aminek párhuzamai megtalálhatók Szomolyán, de máshol is a Bükkalján. Sem anyagában, sem belső kiosztásában nem hasonlít egyetlen eredetire sem. Ez egy elképzelt épület, melynek a külföldi példák alapján nagyon fontos közfunkciót adtunk. Semmi több jelentése nincs.
Szó sincs az Önök kedves, s általam is szeretett falujának kicsúfolásáról. Amit pedig felvet, hogy Önök berendeznék ezt az épületet, az azért lehetetlen, mert nincsennek hiteles szoba méretek, semmi sem lett kialakítva egy valós enteriőrhöz. Mert ez nem egy szomolyai ház, nem egy bükkalji ház, hanem egy kiszolgáló épület, amely homlokzatához, hangsúlyozom!! csak a homlokzatához! - a helyszíneken vettünk mintákat.A pénzügyi gondokról már nem is beszélek, hiszen minden átalakítás 10 milliós nagyságrendű lenne.

Most én is odaleszek hetekig, így javaslom, hogy keressük egymást augusztus közepe táján.
A magam részéről nagyon kedvelem Önöket, s távol áll tőlem bármilyen sértés vagy bántás, tehát szívesen állok egy konzultáció elé. De ne keressünk ott hibát, s ne is gyártsunk hozzá ideolóógiát, ahol nincs sérelem, nincs bántás. Minden katalógusban és leírásban az szerepel, hogy Szomolyáról és Noszvajról egy-egy különböző típusú barlanglakás szerepel a koncepcióban. S mellettük, a falban, stilizált homlokzat mögé bújtatva áll egy közfunkciót ellátó mosdó. Ennyi és nem több!! Ki sértette akkor itt meg a szomolyaiakat?
A Múzeum többi tájegységében is állnak hasonló épületek, hol régi, hol stilizált épületbe rejtve. Ők eddig még nem sértődtek meg rajta!!
Ezért csodálkozunk levelén.

Az augusztusi kapcsolatfelvételig is tisztelettel üdvözli Önt és a szomolyaiakat


Dr.Cseri Miklós
főigazgató


Megjegyzés::

Mi ez ha nem a valóság elkendőzése???

Miért is lettünk mi meghíva a megynyitóra ??

Miért van kiírva a barlanglakások elé " Szomolyai barlanglakások " ???

Vélemény:: Nem csak Szomolyát hanem az egész bükkaljai lakosok történelmét alázták meg !!!

Guczi István Polgármester.
     Cím:  Nem mehetünk el mellette szó nélkül !!!!!
     2010-07-05 06:54:10     
Községi Önkormányzat
3411 Szomolya Szabadság tér 1.Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum
H-2000 Szentendre, Sztaravodai út, Pf.: 63Tisztelt Főigazgató úr.


A közelmúltban került átadásra az Északi Tájegységen belül a Szomolyai Barlanglakás együttes.
Amint az látható volt Szomolya lakossága nagy számban képviseltette magát az átadó ünnepségen, és büszkén foglalta el helyét a barlang lakások előtt.
A Barlang lakások egyikének funkciója sokunkból megdöbbenést váltott ki. Megítélésünk szerint a tervezett és megépített épület felhasználása nem illeszkedik a történelem hangulatához. Miután az elmúlt években, évtizedekben több olyan építkezés is folyt, amelyek nyomán kedvezőtlenül változott meg a községek összképe, most úgy érezzük, szót kell emelnünk a meghatározó jelentőségű hagyományaink arculatának védelmében.
Minden lehetséges eszközzel szeretnénk elérni, hogy a jelenlegi terveket, és kivitelezést átdolgozva egy olyan épület kerülhessen a ma már megépített pince helyére, amely szervesen illeszkedik a környezetébe, és amely nem kirívó voltával vonja magára az ide látogatók figyelmét.
A Barlanglakások soha nem kaptak a tájegység lakosaira tekintet nélkül ilyen megalázó rendeltetést, melyet ország világ előtt bemutathatunk mint mellékhelyiséget.
A megdöbbenést tovább fokozta, hogy az ámbitusos, boltíves stílusban megépített barlanglakás, melynek a szépsége és értéke magasan túl nyúlik a belakott pince értékén, kapott ilyen megalázó funkciót.
Megítélésem szerint az épület és annak rendezett környezete vonzaná az emberek tekintetét. De legnagyobb sajnálatunkra egy beépített Női-Férfi Mosdót lát. Kinek jó ez a helyzet? Mint a mondás, /"minél rosszabb, annál jobb"/ egy kicsit átformálva: Minél csúnyább, annál szebb!?
Nekünk így nem fogadható el. A Dél bükk vidék egyik fő jellegzetessége különleges hangulatú és szépségű tér lehetett volna. Igen nagy felelősség terheli a tervezőt, aki ide bármit is építeni szándékozott és egy WC.-t álmodott meg. A barlanglakásként tervezett épület esztétikai kvalitásait nem vonom kétségbe, de a rendeltetését igen. Sokak véleményével megegyezően azonban úgy vélem, hogy ez megalázó és nem illik harmonikusan a térbe. Nem vonom kétségbe a tervezők tudását Általában is igaz, egy-egy feladatot sokféleképpen lehet jól megoldani. mégis javaslom a pince funkciójának áttervezését. Félreértések elkerülése végett: nem vagyok építész szakember, csak faluját szerető polgár.
A tér hangulatának megőrzése érdekében a téma felvetése jogos.
Ez megsemmisíti a tér jellegzetességét, hangulatát, mintha nem is lett volna, és utána már csakis ehhez a pincéhez fogják e teret emlegetni! Nekünk a látványtól és a negatív élménytől sírni lenne kedvünk.
Reméljük, hogy a Szomolyaiak és a Skanzen Vezetése nem hagyják ennyibe!

Amit még nem értünk, hogy miért nem lehetett egy ugyan olyan stílusú épületet mint például a mellette lévőt megépíteni, és berendezni, ami ugyan drágább lett volna de esztétikailag sem lehetne kifogás. Amely beleolvadna a környezetébe és büszkén gyönyörködhetne a szem benne.
Minden kor ugyanis a saját nyelvén tud csak hitelesen megszólalni, a saját nyelvén is kell, hogy megszólaljon, különben nem lesz hiteles. A formai dolgokon túlmenően: ma már mások a technikai és egyéb lehetőségek és elvárások,
Nem értjük az egészet.
Én mindenképpen azon a nézeten vagyok hogy nem szabad belerondítani még jobban a történelem és hagyomány képébe! Így is kevés az ami megmaradt, amit nem modernizáltunk, vagy tettünk tönkre.
Ne pancsoljunk bele abba amit az őseink hagytak ránk, az maradjon az ő kézlenyomatuk.

Büszkén lehetne mutogatni olyan épületeket , amelyek sikeresen vették a történelmi környezetbe való jelen idei építkezést, ráadásul úgy, hogy az ellen az embereknek, a civileknek, a turistáknak, a történészeknek a lakosoknak sincs semmi kifogásuk.
Minden kor önértékelését és önbizalmát mutatja az, hogy hogyan tudunk azonosulni egy történelmet idéző bemutató tér kialakításában.
A modern technikát lehet alkalmazni de a stílust nem.
Ha nem tudunk megfelelőt alkotni, akkor inkább maradjon üres telek, amit majd benő a fű.
Igen ám, de mi van akkor, ha a környezete teljesen mást kíván? Ésszerű kompromisszumot kell találni, ami nyilván kihívás az építész számára, hiszen bizonyos értelemben meg van kötve a keze. A tervező felelőssége óriási: az oda nem illő épületét generációk fogják elégedetlenül nézni.
Igaz, hogy nem ők az építtetők, de azt gondolom, hogy a Skanzen egészét érintő kérdésről van szó övék a feladat, hogy megkeressék és megtalálják a mindenki számára elfogadható megoldást.
Az ízléstelenség, igénytelenség senkinek nem érdeke, ezt a mindenkori tervező spontán szállítja - azt hiszem, most sincs szó többről.

Tisztelt Főigazgató úr!


Szomolya község Önkormányzata, lakosai, valamint civil szervezetei örömmel örökbe fogadnák a tornácos pincelakást.
Vállalnák továbbá, hogy gyűjtő munkával a berendezést is a rendelkezésre bocsájtanánk, ahhoz, hogy méltó rendeltetése legyen a már kész barlanglakásnak.


Kérem a Főigazgató urat, hogy a fenti érveinket figyelembe véve számunkra is megnyugtató döntést hozzon.


Szomolya 2010 július 5.Tisztelettel: Guczi István
Polgármester.
     Cím:  Ha junius 4-5-6 akkor cseresznyefesztivál
     2010-04-22 14:09:11     
Kedves fesztivál szerető és kikapcsolódni vágyó barátom!!!Ismerd meg Szomolyát és a régiót, annak jellemző természeti, kulturális, gasztronómiai értékeit és borait!A fesztivál célja

A hely szelleméhez méltó, igényes és színvonalas szórakozási lehetőségek és programok megvalósítása, mely által a természet - és borkedvelő közönség számára lehetőséget teremtünk a vidék lakóival, vendéglátóival történő személyes kapcsolatok kialakítására.
Célunk továbbá ezen kapcsolatok hosszú távú ápolása, mely által a célközönséget egész éven át a régióba azon belül a községünkbe vonzzuk.
Magyarország egyéb vidékeinek fesztivál és rendezvénysorozataihoz csatlakozva Szomolyán is hagyományt kívánunk teremteni, a vidék turisztikai vonzerejének egyedi bemutatására!
A cseresznyefesztivál mintegy 10.000 látogatójának a számára látványos és felejthetetlen programot ígér.

Terveink szerint a 2010-es Szomolyai Cseresznyefesztivál látogatói a helyszínre érkezésüktől a távozásukig folyamatos élményben részesülnek.

Olyan szervezett program lehetőségeket kínálunk, melyek egy gondosan megtervezett és részleteiben kidolgozott koncepció mentén valósulnak meg:
A programok kialakításában különös figyelmet fordítunk arra, hogy azok minden egyes részlete a fesztivál filozófiájának szellemében valósuljon meg:

- művészeti értékben és színvonalban magas minőséget képviseljenek,
- a produkciók harmonikus egységet alkossanak a régió természeti és kulturális értékeivel, azok népszerűsítését szolgálják,
- nagy hangsúlyt fektetünk a borvidék borainak, pincének és borász dinasztiáinak a bemutatására (játékos bortúrák szervezése)
- a közönség interaktív módon részese legyen az eseményeknek
- a helyi különlegességek bemutatása egyedi módon történjék
- a látogatóknak Szomolyához, a régióhoz és a vidékhez vonzódását erősítsék
- a vendégek ismerjék és ízleljék meg a híres cseresznyénket, és abból készült termékeinket
A programok rendezéséhez három helyszínt javasolunk:


1. Sportpálya és a mögötte levő domboldal.

2. barlanglakások, borászatok, valamint a készülőben levő Bormúzeum rendezvényhelyszínként történő bevonását (bortúrák, élményprogramok megvalósítása)
3. A Szomolyai Kaptárkövek és a hozzá tartozó területek bevonása


Kiegészítő programok bevezetését javasoljuk

A program tervezésekor különös figyelmet fordítunk a családokra:
gondoskodunk a gyerekek elhelyezéséről és felügyeletéről animátorok segítségével, hogy ez idő alatt a szülők gondtalanul szórakozhassanak.

Gyermekprogramok

• gyerekszínpad
• ügyességi játékok
• játszóház, játékmesterek
• rajzversenyek
Sport és ügyességi programok felnőtteknek

• vetélkedők
• kvízek
Borászatot, borfogyasztás népszerűsítését célzó programok

• gasztronómia és bor kapcsolata
• vak kóstolás
• főzőversenyek
• borvacsorák
• főzőversenyek
• bortúrák
• bor kincskeresés
Egyéb programok

• cégek számára csapatépítő jellegű élményprogramok szervezése
• művészeti kiállítások szervezése
• kézműves bemutatók,
• ismeretterjesztő foglalkozások


Várjuk szeretettel mindazokat akik
színvonalas élményre és ezen belül teljes körű szolgáltatásra vágynak


Teljes programmal kb. május 1 körül jelentkezem.
     Cím:  Tükör újság márciusi szám.
     2010-04-06 01:21:05     
Tisztelt lakosság, kedves olvasók.

Tudom, hogy már türelmetlenül várjuk a tavaszt, már mindenkinek elege van ebből a fagyos napokból. Változást remélünk napról napra, egyre türelmetlenebbül.
Mindenki az újra vágyik, a kikeletre, a jobb időre. Az emberek tele vannak felfrissült energiával.
Túl kell jutnunk még egy kis szusszanáson, mert ilyenkor előjön, az a tavaszi fáradság, mely a jó időjárással gyorsan el is múlik. Várja mindenki a Tükör újság megjelenését is,mert kulturált formában tájékoztatja a lakosságot a helyi hírekről, eseményekről.
Azokról az eseményekről amelyek közvetlenül, vagy közvetetten érintik mindennapjainkat.

Az Önkormányzat is új tervekkel és megvalósítható ötletekkel fogott neki a 2010-es évnek.
Tavaszi fáradságról itt szó sem lehet, hiszen minden nap egy új kihívás, egy új lehetőség, vagy éppen kudarc áll előttünk.
A legtöbb kudarc ilyenkor az év kezdetén jelentkezik minden Önkormányzatnál, ugyan úgy mint a családoknál, hiszen már menetrendszerűen „ várjuk „ az áremeléseket, az inflációt.
Szembesülni kell az új mutatókkal, a már megszokott megszorításokkal, és legtöbb esetben a megvonásokkal. Tehát a kudarc mellett kell egy olyan költségvetést összeállítani amely a lakosságot szolgálja és a fenntarthatóságot, a működést megtartja.
De ugyanakkor szembesülnünk kell sajnálatosan a közbiztonságunk romlásával is.
Az Önkormányzatunk mindent megtesz az elharapózott szabálysértések és bűncselekmények visszaszorítására.
A lehetőségek korlátozottak, egyetlen megoldásként csak az önvédelem, a polgárőrség, és egymásra figyelés oldhatja meg a gondokat.
Itt szeretném felhívni a lakosság figyelmét, hogy a polgárőrség tisztelettel vár minél több új tagot, akik tenni is akarnak a javulás érdekében.
A polgárőrséget nem megszólni, vagy leszólni, személyeiben bírálni kell, akkor amikor szabadidejüket nem kímélve vigyázzák a közös értékeket, vagy éppen italboltot ellenőriznek, sok esetben vigyáznak személyes biztonságunkra. Talán ezen kellene elgondolkodni mindazoknak akik rendre a biztonságért kiáltanak, közben pedig a tenni akarás elmarad, mert a bátorság a falakon belül érvényes, egyes emberek számára.

Kedves olvasók!

Az előbb leírt elszomorító és letargiába taszító tények után szeretnék a pozitívumokról is beszámolni.
A megszorítások ellenére sikerült a segélyezési kereten kívül, természetbeni juttatásként hatvan családnak tűzifát biztosítani, segítve őket a kiadások csökkentésével.
Sajnálatos, hogy ebből a segélyezési formából sokan kimaradtak, de az erdőgazdálkodási törvény
az Önkormányzatra is vonatkozik, melyet következetesen be kell tartanunk.
A lehetőség a 2010-es évre is megadatott, mellyel szeretnénk december hónapban újra élni, ezzel biztosítva még több család megsegítését.
A képviselő testület elfogadta a közmunka program tervezetét, biztosítva ezzel 35 személy foglalkoztatását.
Jelen esetben még igazabb az, hogy a Szomolyai Önkormányzat a legnagyobb foglalkoztató.
Munkát minden esetben tudunk biztosítani, és nem csak a mosolygásra okot adó látszat takarítást végeztetjük el. Lehetőségünk van a mintegy 10 fő szakmunkás, végzettségének megfelelő és
mindenki javát szolgáló munkák elvégzésére. Ezzel kompenzálva a ránk eső megszorítások kiegyenlítését.
Addig amíg a tűzifa termelés folyamatos volt 6-7 embernek adott állandó munkát.
Mindeközben elkezdtük egy pince feltárását amely a falu közepén található meg.
Kaló Imre neves borász lakos társunkkal közösen tervezünk egy bormúzeum kialakítását.
Erre sajnos pályázati lehetőség nincs ezért önerőből kívánjuk megvalósítani.
A pályázatoknál maradva, elnyertünk egy 24 millió forintos „ Főtér felújítás „-ra kiírt pályázatot, melynek tervei készen álnak, és az engedélyekkel rendelkezünk.
A munka megkezdése a közbeszerzési eljárás lefolytatása után azonnal elkezdődik.
A pályázat tartalmazza a polgármesteri hivatal felújítását, az emlékmű teljes rekonstrukcióját, valamint a közterek térburkolóval történő felújítását. Sajnos a pályázat nem vonatkozott a gyalogos járdák felújítására, ezért a testület úgy döntött, hogy önerőből megvásároljuk a térburkolat anyagát és a dolgozóinkkal elkezdjük a megépítést.
Új járdát kap a hivatal előtti résztől a templom Hunyadi úti oldaláig, és a Szent László saroktól a parókiáig tartó, valamint a temető előtti járda szakasz, az Alkotmány úttól a Takarékszövetkezet sarkáig. Ugyan ebben az időben lesz felújítva a temető főút felőli kő kerítése is.
Folyamatos munkát igényel a mai napig is a „ Kőkultúra „ pályázatunk melynek a közbeszerzési eljárása folyamatban van.
Ez az a pályázat amely annyi energiát emésztett már fel, és módosult minden tekintetben. Ezt a pályázatot lehetne ténylegesen mutogatni, mert ez élethűen tükrözi a jelenlegi gazdasági és politikai
helyzetét az országnak. Reményünk, hogy az ide ítélt pénz felhasználását nem ez év decemberéig kell elszámolni.
Örömmel tájékoztatom viszont arról a lakosságot, hogy a most még düledező volt iparcikk bolt és kocsma épületének a felújítására elnyertünk mintegy 54 millió forintot.
Itt sajnos még nem tudok beszámolni a kezdés időpontjáról, csak remélni tudom azt is, hogy addig nem dől össze ez a főtéren díszelgő romhalmaz.
Van még egy egészen fájópontunk , nevezetesen az emlékmű mellett lévő úgynevezett gazdabolt épülete. Ez az épület az amelynek az Önkormányzat által 1999 megvásárolt „ kezelői joga „ sem tette lehetővé azt, hogy a község tulajdonába kerüljön. / abban az időben a legrosszabb döntés volt/
Mintegy kétéves jogi huzavona, és a bürokrácia észvesztő akadályait leküzdve most nyílt lehetőség arra, hogy tulajdon jogot szerezzünk , vagyis a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő az Önkormányzat
részére átengedje. A tulajdonjog megszerzése után merül fel egy abszolút kardinális kérdés, hogy mit kezdjünk vele, hiszen ez is egy romhalmaz, melynek a felújítás elsődleges becslések szerint 12-13 millió forintba kerülne.
Nem kerül viszont ennyibe a régi ÖNÓ épületének eredeti állapotának visszaállítása, melyet minimális ráfordítással történő munkálatait megkezdtünk.
Ez lesz az idei esztendőben terveink mellett egyik legszebb feladatunk. Ezzel gondoskodunk idén a fejlesztéseken kívül, községünk múltjának ízléses bemutatásával.
Lesz egy gyönyörű faluházunk. Minden adottságunk meg van hozzá. Ötletekkel bővelkedünk,
Az épület adott, mely kevés ráfordítással “ vissza alakítható “ paraszt hajlékká.
Kihasználatlansága, elhagyatottsága méltó helyre emelné e nemes cél. Fülöp István bútor restaurátortól már megvásároltuk a hosszú éveken keresztül gyűjtött eszközöket, bútorokat. El kell fogadnunk Dr. Molnár István magán múzeumában lévő és felajánlott értékes helyi szokásokat, és jellegzetességeket magában őrző használati tárgyakat.
Lesz hozzá szép kertünk, amelyben jól érezzük mi lakosok magunkat, amelyben van árnyék és van napos terület, amelyben vannak fák, és vannak bokrok, s amely valóban hangos a vendégektől. Már folyamatosan épül a kemence, a gazda udvar. Az udvar bemutató tárgyait folyamatosan kapjuk, melyért már most köszönetemet fejezném ki Bene Lászlóné, / Marika/ Daragó Dénesné, / Mariska néni /Csuhai Imre, / Csordás / Szabó Lászlóné / Rózuka néni/, és még sok lakosunknak.
Ha visszatekintünk erre a három-négy évre, láthatjuk, hogy mi minden épült, szépült, javult meg minálunk ez idő alatt. Elég, ha az utcák, a járdák állapotát, az új piac teret,felújitott ravatalozót, játszóteret, könyvtárat, teleházat, új kábel tévét, ingatlanjaink állapotát nézzük. Bővitettük emlékműveinket, széppé varázsoltuk parkjainkat, Mindenhová virág került, még oda is, ahol eddig soha sem volt. És megváltozott még valami. Ez a változás nem volt látványos, mert napról napra ment végbe, de mostanra már úgy gondolom, nagyon is észrevehető. Egyre többen szeretnék megismerni kis falunkat. Egyre többen érkeznek hozzánk turisták, és egyre jobban keresik a látni valót. Szerencsére nálunk bőven van ilyen, s remélem még több is lesz. Csalogassuk kertünkbe, faluházunkba, tájházként funkcionáló barlang lakásunkba, kaptárköveinkhez, és országos hírnévnek örvendő cseresznye fesztiválunkra a vendégeket, bemutatható és élmény nyújtásra alkalmas helyek kialakításával.

Most, amikor egyre több idegennel, turistával találkozunk erre mifelénk is, akkor ennyit igazán megtehetünk. Ha majd régi ismerőseink, falunkból elköltözöttek újra erre járnak, láthatják majd, hogy mennyire nem vagyunk lemaradva ebben a dologban sem.

„Nézd meg az anyját, vedd el a lányát.” Ha hozzánk idegen érkezik, miből tudhatná meg, hogy jó emberek lakják ezt a falut, csak úgy ha szétnéz és megismer bennünket, megismeri kultúránkat. Ha pedig megismer bennünket, láthatja, hogy, tiszta a falunk, és dolgos vendégszerető emberek lakják, akik megőrizték múltjukat és hagyományaikat.
Ehhez tényleg nem kell más, csak a lehetőségek felismerése, és egységes akarat.
A képviselő testület akarata meg van. Következik a megvalósítás.
A megvalósítás után az ünnepélyes felavatás követi, melyet Pünkösd hétfőjére tervezzük a Római Katolikus Egyházzal közösen, és természetesen községünk lakosaival együtt.

Addig is a fejlesztéseken túl készülünk a Cseresznye Fesztiválunkra.
Folyamatosak az egyeztetések és a szervezés.
Bízunk az időjárásban és, hogy a cseresznye érés sem hagy bennünket cserben és beérik június 4.-5.-6.-ára.
Ahhoz, hogy jó idő legyen, tapasztalat cserére mintegy 40 fő kiutazik a Német országi testvértelepülésünkre, Dalheimbe.
Kérem a lakosságot, hogyha még valaki utazni kíván lehető leggyorsabban jelezze mert az utazás időpontja április 14.-e. A kiutazás előtt még van egy nagyon fontos teendőnk, mely április 11.-én szólít bennünket a szavazó fülkékhez. Fontos mert szavazatunkkal dönthetünk a jövőnkről.
Az újságon keresztül is kérek mindenkit éljen a lehetőséggel és éljen alkotmányos jogával, lelkiismerete szerint.
Ugyanezt tegye mindenki, majd az őszi helyhatósági választásokon is.
Szeretném tájékoztatni a lakosságot, hogy mindenfajta mendemondáknak elejét véve, szeretném folytatni a megkezdett munkámat, polgármesterként az önök segítségével, és remélhetőleg megelégedésükre. Tehát nem költözöm el, sem az ország más területére, sem Németországba. A választásokon mindenképpen indulni fogok, hiszen az eltelt időszak arra ösztönöz, hogy a félben lévő pályázatok értékét együtt tudjuk megvalósítani, majd később hasznait szedni. Arra vonatkozóan, hogy etikus dolog-e ezt a témát az újságon keresztül megírni, úgy érzem az
az etikátlan, hogy alaptalan híresztelésekkel szemben ez az egyetlen módom jelen esetben.

Végezetül szeretném megköszönni a részt vevőknek, és a szereplőknek, hogy a március 15.-ére rendezett ünnepségen szép számmal megjelentek, jelezve, hogy szükség van az összefogásra.

Kívánok mindenkinek az előttünk álló feladatokhoz minden kedves lakosunknak jó erőt egészséget.


Guczi István
Polgármester.
     Cím:  Nem lehetünk közömbösek!!!
     2010-02-27 09:36:48     
Jó látni, hogy sokan ide találnak a honlapunkra. A látogatók száma mutatja az érdeklődést kis falunk iránt.
Biztos vagyok benne, hogy nem lépnek túl a szavak sokaságán és el olvassák az unalmasabb gondolatokat is! Higgyék el, sokkal több idő elgondolni, és megírni egy szöveget, mint elolvasni, még akkor is ha sokak számára érdektelen.Az érdeklődés irántunk nem lehet számunkra közömbös.
Éppen ezért szükséges egy mindent átfogóbb elmozdulás. Úgy gondolom, hogy az ötletek nagyon fontosak. Fontosabbak, hogy megértsük és megtervezzük. Legyen hozzá támogatottságunk. Ha fejlődni akarunk, akkor a közös célunk az építkezés legyen, amennyiben rombolni akarunk, akkor a célunk a rombolás legyen, de vállaljuk a felelősséget minden cselekedetünkért. Építkezni, fejleszteni, még többet tenni nagyon nehéz. Rombolni, tönkretenni, erkölcsileg bármit és bárkit lezülleszteni sokkal könnyebb. Mi tenni vágyó, és összetartó emberek ne járjuk a könnyebb utat. Tervezzünk és építsünk közösen, együtt, egy szebb jövőt. Amit teszünk azt ne csak magunkért tegyük, hanem a gyermekeinkért, unokáinkért, földünkért, és egyre csak silányuló környezetünkért. Segítsük egymást, érezzük át a mások gondjait és problémáit. Tudjunk örülni saját, és társaink sikerében. Legyünk mindenben segítő készek, mert egyedül senkinek sem megy.
Miért is írkálok le ilyen dolgokat? Egyszerű a magyarázat! Szeretném felrázni azokat az embereket, akiknek minden mindegy.
Hát ne legyen! Gondoljon mindenki a jövőre, a konfortosabb életre. Tegyen ő is legalább annyit amit az a bizonyos „ kemény mag „ tesz. Akik felelősséget éreznek a községünkért, és mindent megtesznek a közös érdekért.
Azok a kitűzött célok csak úgy valósíthatók meg, ha tudunk alkalmazkodni, tudunk együtt gondolkodni, és összefogással cselekedni.
Bizzunk önmagunkban, és a közelgő változásban.És ne halljuk meg azok szavát akik továbbra is rombolni akarnak.
Mi építsünk az öntudatunkra, válasszuk a most még nehezebbnek tűnő, de bíztosabb jövő felé vezető utat.
     Cím:  Sok ilyen melepetés kellene!
     2010-02-08 13:38:35     
Csak egy rövid szűkszavú levelet kaptam a mai napon.
Bevallom meglepett. Nem a levél, mert azt naponta 15-20-at kapok, hanem a tartalma.
Az, hogy a Szomolyáért Alapítvány megálmodott kilátójához, illetve megépítéséhez
ezen a csodálatos interneten keresztül is csatlakoznak jóérzésű emberek.
Meglepő azért mert ezt egy 200 km-re lakó, de Szomolyához kötődő személy tette meg
Felajánlásként.
Igen meglepő, mert sajnos a lakosaink közül ezzel kapcsolatban ez idáig senki
nem keresett meg, sem engem, sem Fülöp Istvánt az Alapítvány kuratórium Elnökét.

Miért van az, hogy nekünk minden mindegy, ha kész lesz jó lesz, ha nem, úgy is jó.
Legfeljebb elmondhatják egyesek, hogy nem „ csináltak „ semmit a képviselőink.

De úgy tűnik, hogy más településen lakó barátom elkötelezettség nélkül, Gyöngyösről
ígért támogatást. Ígéretét mely nagyon nagy összeg, részben már teljesítette.

Ugyan ezt tette Nagy Lajos Úr is aki már az elmúlt években sokszor bizonyította
adományokkal, vendég fogadásokkal, és más egyéb támogatásokkal, hogy nem közömbös
számára sem
Szomolya, sem az itt élő lakosok. Ő Egri lakosként, de Szomolyai borászként vallja azt, hogy
községünk fejlődése, emberek iránti szeretete, és a falusi élet, menyire fontos számára.

Tudom, hogy a szűkszavú levél írója is elkötelezettség nélkül, önzetlenül fogja
Teljesíteni felajánlását mely így szól::

Tisztelt Polgármester Úr!

Örömmel olvastam arról a tervről miszerint kilátót szeretnének építeni Szomolyán.
Én mint üvegező vállalkozó azzal szeretnék hozzájárulni az építéshez, hogy az üvegezési munkákat
térítésmentesen elvégzem, amennyiben erre szükség van.
Úgy gondolom hogy ennyivel tudom segíteni a közösséget. amelynek tagjai mindig szívesen fogadnak
bennünket.
Tisztelettel Jakus János Dévaványa, Széchenyi u. 24.

Segítségét előre megköszönöm a községünk lakosainak nevében.

Azt kívánom, hogy vállalkozása és magán élete mindig legyen sikeres.
Köszönjük!!!

     Cím:  Miért ne legyen nekünk is Faluházunk.
     2010-02-05 18:36:41     
Legyen községünknek is Faluháza!

Igen, gondoltam magamban, én innen az szomolyai hivatalból kezdeményezhetem, és közös testületi hozzá állással meg tudjuk menteni a múltat idéző emlékeket, használati eszközöket, berendezési tárgyakat.

Ez az! –Ez legyen az idei esztendőben terveink melett egyik legszebb feladatunk. Gondoskodjunk idén a fejlesztéseken kivül, községünk múltjának izléses bemutatásával.
Legyen gyönyörü faluházunk. Minden adottságunk meg van hozzá. Ötletekkel bővelkedünk,
Az épület adott, mely kevés ráfordítással “ vissza alakítható “ paraszt hajlékká.
Kihaszálatlansága, elhagyatottsága méltó helyre emelné e nemes cél. Fülöp István bútor restaurátortól kell átvenni a hosszú éveken keresztül gyüjtött eszközöket, bútorokat. El kell fogadnunk Dr Molnár István magán múzeumában lévő és felajánlott értékes helyi szokásokat és jellegzetességeket magában őrző használati tárgyakat.
Legyen hozzá szép kertünk, amelyben jól érezzük magunkat, amelyben van árnyék és van napos terület, amelyben vannak fák, és vannak bokrok, s amely valóban hangos a vendégektől.
Ha visszatekintünk erre a három-négy évre, láthatjuk, hogy mi minden épült, szépült, javult meg minálunk ez idő alatt. Elég, ha az utcák, a járdák állapotát, az új piac teret,felújitott ravatalozót, játszóteret, könyvtárat, teleházat, új kábel tévét, ingatlanjaink állapotát nézzük. Bővitettük emlékműveinket, széppé varázsoltuk parkjainkat, Mindenhová virág került, még oda is, ahol soha sem volt. És megváltozott még valami. Ez a változás nem volt látványos, mert napról napra ment végbe, de mostanra már úgy gondolom, nagyon is észrevehető. Egyre többen szeretnék megismerni kis falunkat. Egyre többen érkeznek hozzánk turisták, és egyre jobban keresik a látni valót. Szerencsére nálunk bőven van ilyen, s remélem még több is lesz. Csalogassuk kertünkbe, faluházunkba, tájházként funkcionáló barlang lakásunkba, kaptárköveinkhez, és országos hírnévnek örvendő cseresznye fesztiválunkra a vendégeket, bemutatható és élmény nyújtásra alkalmas helyek kialakításával.

Most, amikor egyre több idegennel, turistával találkozunk erre mifelénk is, akkor ennyit igazán megtehetünk. Ha majd régi ismerőseink, falunkból elköltözöttek újra erre járnak, láthatják majd, hogy mennyire nem vagyunk lemaradva ebben a dologban sem.

„Nézd meg az anyját, vedd el a lányát.” Ha hozzánk idegen érkezik, miből tudhatná meg, hogy jó emberek lakják ezt a falut, csak úgy ha szétnéz és megismer bennünket, megismeri kulturánkat. Ha pedig megismer bennünket, láthatja, hogy, tiszta a falunk és dolgos, vendégszerető emberek lakják, akik megőrizték múltjukat és hagyományaikat.
Ehhez tényleg nem kell más, csak a lehetőségek felismerése, és egységes akarat.
A képviselő testület akarata meg van.
Következzen a megvalósitás.– „Nem természettől, de nem is a természet ellenére fejlődnek ki bennünk az erények, hanem természettől fogva úgy vagyunk alkotva, hogy befogadjuk őket, viszont csak a szokás által lehetünk bennük tökéletessé.” (Arisztotelész)

     Cím:  Kinek élmény kinek gond a tél.
     2010-01-31 14:17:24     
Nem is tudom, mikor volt utoljára ilyen gyönyörű szép a tél.

Sokan mondják, nem szeretik a telet, és még többen, hogy túl meleg a nyár. Szerintem megvan minden évszaknak a maga, szépsége így van ez a téllel is.
Külsőleg szép fehér és hideg, belül pedig forr! Forr, mert teljes erővel megkezdődött a politikai „ hadjárat „! Hogy hogyan jön el az igazi tavasz? Azt még nem tudjuk. Mit hoz majd a vidékieknek is a jövő? Reménykedünk.
Valóban egy új és szebb időszak kezdődik, vagy még azt is elhazudják a nagyjaink.
Képesek leszünk e arra, hogy csak a jóra figyelünk, és ezt a telet is szép emlékként idézzük fel, tavasszal, nyáron, és ősszel is.


Ilyen gyönyörűnek a tájat, mint ma reggel, utoljára jó pár éve láthattunk. A szemet gyönyörködtető fehérség, élmény és egyben munka is.
Ma már másodszor jár az Önkormányzat hóekével felszerelt traktorja az utcákon. Nagy örömet jelent ez a szánkózó, önfeledten zsibongó, rikoltozó gyerekeknek, akik csapatostól használják ki a letaposott havat.
Nekik élmény a felnőtteknek, munka és felelősség. - A nemjóját zúgolódik magában a szomszéd, már megint idetolta a sok havat ez a fránya traktor. MIndig csak az én oldalamra.
Így van ez rendjén szomszéd, szólok oda neki. Látja ha fölfelé megy akkor jobbra, ha lefelé jön akkor balra tudja tolni. Jó, jó de a szembe szomszédnak soha nincs vele gondja, mormolja újból. Hát persze, hogy nincs hiszen évek óta nem lakik ott senki, folytatom én is a diskurzust.
Hát nem is azzal lett nekem gondom, hogy nem lakja senki, csak azzal van, hogy most mi a jó nekem. Miért? Van választás szomszéd? Kérdem.
Igen már most el akarom dönteni, hogy nekem melyik a jobb, ha a traktor jobbra, tol, vagy az, ha balra tol. Arcán megjelenő kaján vigyorral hozzá teszi, érted szomszéd!
Igen úgy érzem hogy értem, csak azt nem értem, hogy a hó és a tél szépségét miért tudják az emberek már a politikára is kihegyezni.
Szerintem nem jó ez Így, mert még messze van a tavasz, messze van a kikelet, az új élet kezdete.
Elég lenne akkor ezzel foglalkozni, most viszont örülni kellene ennek a gyönyörű télnek még ha a traktor plusz munkát ad akkor is.
A jövőt pedig mi formáljuk, a jelen pedig adott: hideg és fehér. Ezt is szeretni kell!!


     Cím:  Nekünk milyen szerencsénk van??
     2010-01-24 14:34:38     

Községünket nagyon sok nevezeteséggel, és becsületes emberekkel áldotta meg a teremtőnk.
Hogy ez menyire szerencse?
Szerintem nagy,nagyon nagy, csak lemaradtunk legkevesebb 15 évvel azoktól a községektől akik a saját " szerencséjüket " tudták kamatoztatni.
Most viszont milyen balszerencse, hogy akkor amikor tudnánk tenni azért, hogy behozzunk valamit a lemaradásból, szembesülni kell olyan mindennapi gazdasággal, hogy éppen csak vegetálni tudunk.
Legyen mindenkinek ez az idézet elgondoltató, és próbáljuk tovább füzni mondanivalóját.
,,Élt valaha egy szegény ember. Volt neki egy fia és egy lova. Egy napon eltűnt a szegény földműves lova. A szomszédai sopánkodva mondták neki: "Micsoda balszerencse, hogy megszökött a lovad!" Az öreg földműves így válaszolt: "Ki tudja, hogy ez jószerencse vagy balszerencse." A szomszédok azonnal rávágták: "Csakis balszerencse lehet!" Egy hét múlva visszatért a földműves lova és húsz vadló követte őt. Jöttek a szomszédai, hogy együtt örüljenek vele: "Micsoda szerencse, hogy visszajött a lovad, és még húsz másik lovat is hozott!"Az öreg erre azt válaszolta: "Ki tudja, hogy ez jószerencse vagy balszerencse!". Eltelt egy nap. A földműves fia az egyik vadlovon lovagolt, a ló felbukott, és a fiú eltörte a lábát. Jöttek a szomszédok és így sopánkodtak: "Micsoda balszerencse!" A földműves erre azt mondta: "Ki tudja, hogy ez jószerencse vagy balszerencse!" Néhány szomszéd mérgesen így szólt: "Hát persze, hogy balszerencse, te buta öreg bolond!" Eltelt egy hét, és egy hadsereg vonult át a városon. Az összes egészséges, fiatal férfit besorozták, hogy távoli országokban csatázzanak. A földműves fiát, mivel eltört a lába, hátrahagyták. A szomszédok ünnepelve mondták: "Mekkora szerencse, hogy a fiad hátramaradt!"A földműves így válaszolt:"Ki tudja..."

Szerintem, nekünk szerencsénk, hogy szerencsések vagyunk.
Ahhoz, hogy a szerencsénk tényleg szerencsésekké tegyen bennünket, nagyon sokat kell tennünk.
Közösen!! Csak közösen tudjuk a szerencsétlen lemaradásunkat utólérni.
     Cím:  A mult és az ulti.
     2010-01-23 14:04:00     
Álmomban ultiztam!!!


Emlékszem, télen, nyáron minden munkanapon, de még kommunista szombaton is utazott, tanuló, munkás, beteg, és piacra járó ember Egerbe.
Az út nem hosszú, de annál több időt vett igénybe. Ezt az időt használtuk ki szórakozásra, mert ez kényszer szabad időnek számított.


Milyen szabadidő „ elütés „ volt még abban az időben amikor Szomolyáról hajnal 4 órától reggel 9 óráig 15 autóbusz indult Egerbe. Reggel zsúfolt álmos, este ugyancsak zsúfolt de fáradt emberekkel.
Minden járaton működött két-három ulti csapat.
5-10 ft-ból hetekig, hónapokig lehetett játszani 10 filléres alapon. Nem a pénz hanem a tudás és a becsület volt a mérce.
Felébredve tudatosult bennem, hogy ennyi busz talán soha többé nem indul, se befelé, se hazafelé, mint ahogyan szóhasználatként így mondtuk.
De rá kellett döbbennem arra is, hogy azok a munkás emberek akik a hetvenes, nyolcvanas években bejártak dolgozni, nagyobb részük már nem lehet közöttünk.
Igen sűrített buszjáratok már nincsenek, sajnos azok az összetartó közösségek felbomlottak, és azzal együtt az ulti is feledésbe merült.
Álmomban ultiztam!
Miért nem lehetne az álmot valóra váltani? Dehogynem! Csak ultizni szerető emberek kellenek hozzá, egy terem, némi apró, és máris indulhat egy közösség formáló, a múltnak emléket állító népi játék.
Ez jó, ezt megcsinálom, gondoltam.

Igen megkeresem azokat az embereket akikkel kulturáltan lehet játékot szervezni és játszani.

És ez nem lenne szabadidő elütés, igen ez szórakozás lenne, sajnos buszjáratok, és sok esetben munkába járás nélkül, addig amíg ez a világ nem változik.
Ígérem erre az álmomra még visszatérek.
     Cím:  Ezzel nyertünk aranyérmet
     2010-01-20 07:01:28     
Csülkös Pacal elkészitése.Végy egy nagy lélegzetet mielőtt kinyitnád a bugyellárist, és gondolkozz, hogy megéri-e merényletet végrehajtanod a szabadidőd és a családod rovására egy finom pacal elkészítéséhez!

A recept egy 6-8 főnek készült, természetesen lehet más arányokkal is készíteni.

½ kilogramm sertés zsíron pároljál fel 50-60 dkg. Vöröshagymát.
A nem üveges hagymához tégy 1-2 közepes méretű paradicsomot és 1 db Tv.paprikát
Az enyhén össze esett majdnem lecsó anyagot hűtsd le, hogy a színes szegedi paprikát / kb.5-7 dkg.-ot / égésmentesen össze tudd keverni majd engedd fel vízzel.
Amikor összeforrt az egyveleg tedd bele az előre felcsíkozott, hasonló méretű mint a pacal Csikok - Füstölt tarját melynek a súlya 60-70 dkg.
Ezzel egy időben tégy hozzá egy ugyancsak csíkokra vágott friss csülköt / egészet /.
A csontot ne dobd ki mert az is egy külön íz varázs benne, amit a főzést követően előre leszopogatva kidobhatsz a kutyának, vagy hőn szeretett férjed tányérjára helyezheted, majd azt követően csendben félrehúzódva várjad a hatást.
Amíg a felkészített húsok főnek ne lustálkodj, próbálj már meg végre ízesíteni is.
Tégy hozzá egy csemege piros aranyat / kicsi / csomagolást, majd nyomjál ki egy gulyáskrémet is vigyázva, hogy ne mellé hanem bele találjon a főző edénybe.
Vigyázz arra, hogy csípős legyen, de nehogy túl sózza a művedet. Most keresd meg az őrölt borsot is és szórjál bele 2-3 dkg-ot. Tehetsz hozzá kevés őrölt köménymagot is.
Ahhoz, hogy teljes legyen az íz kavalkád tegyél hozzá közel egész csomag kakukk füvet .
Most már le is fekhetsz egy kicsit, de közben készítsed az előre tisztított pacalt, melynek a súlya 3.kg.
Egyszer legalább mosás után 10 percig abáld és amikor ezzel végeztél, máris eltelt kb. 40 perc míg a csíkozott húsok főttek.
Most következik az a művelet amitől a pacal, pacal lesz, mert hozzá teszed a fövő húsokhoz.
Ezt a műveletet ne feledd mert akkor csalódni fogsz.
A forrást követően igyál egy pohár vörösbort és a maradék 3dl-t öntsd hozzá a még alig ehető !!
De már ételszagot árasztó ételféleséghez.
Szépen rotyogó főztödhöz fokhagymatörőn keresztül két közepes nagyságú tisztított gerezdeket keverj hozzá, és sűrű kevergetések mellett,/ amely nem töri a húsokat / főzzed, addig míg ehetővé nem válik.
Közben amikor elkezdett sűrűsödni kóstold meg és még ekkor sem késő, szád íze szerint ízesíteni. Másra ne gondolj ilyenkor, elvégre ha nem sikerül te eszed meg, amit főztél.

Elfelejtettem mondani pihenésképpen főzzél ki annyi nokedlit minél több tojásból amely elveszi a főztöd pikáns izét.

Ízléses tálalás után kívánok mindenkinek jóétvágyat.

Ha jól sikerült talán még aranyérmet is nyerhetsz vele.

     Cím:  Barlanglakások felkarolása
     2010-01-20 04:33:22     
Közügy az üresen álló pincelakások hosszú távú használata.
Több választási cikluson átívelő tervek végére lehetne pontot tenni, a barlanglakások tekintetében.
2009 évben befejeződött az a Szociális lakhatási program, melynek során felszabadultak az Alkotmány úti pince lakások.
A programmal párhuzamosan az Önkormányzat elkezdett egy felmérést, valamint a tulajdonosok felkutatását.
Ebben a munkában több tulajdonos lemondott a tulajdon jogról a önkormányzat javára, így lehetőséget adva az esetleges tovább hasznosításra. A meglévő, és jó állapotú, illetve állagú pincelakások megfelelő funkcióval felruházva turisztikai vonzerőként juttathatják előnyökhöz a települést.
Az újrahasznosítás során civil szervezetek és magánszemélyek bevonásával a barlanglakások és környezetük megújulhat, és skanzenszerű látogató hellyé válhat.
Ezen célok megvalósításához, várok mindennemű kezdeményezést 2010. február 15.-ig.
A képviselő testület minden jelentkezőt meghallgat, illetve minden ötletet megvizsgál.
Cél a sürgős cselekvés, az állagmegóvás valamint tulajdonrendezés
miatt!!!!
     Cím:  Bevezető
     2010-01-19 23:09:13     
Kedves blog olvasó. Akár más esetben vagy témában, nem kell feltétlenül egyetértenünk.
Különböző gondolkodású emberek vagyunk. Véleményeinktől, vitáinktól lesz érdekes a világ körülöttünk. Hiszen, sok esetben ugyanazt a dolgot többen másként látjuk. . A vitáink, megnyilvánulásaink, attól és akkortól válnak korrekté, ha kölcsönösen tiszteletben tartjuk egymás eltérő véleményét.
Véleményem szerint minél többen vesznek részt egy - egy kezdeményezés több oldalról történő elemzésébe, annál hatékonyabbá válhat a választott képviselő testület munkája.

Ezzel a néhány gondolattal indítom a mai nappal személyes blogomat.

Véleményüket, javaslataikat a lap fórumán mindenki megteheti.
Ehhez a munkához kívánok mindenkinek tartalmas együtt működést, és Szép napot.
Polgármesteri Hivatal, 3411 Szomolya, Szabadság tér 1. Tel.:49/526-000 Fax:49/426-000 e-mail: info@szomolya.hu